Phòng khách

Nếu đã gặp, chắc chắn giúp

Gian bếp

Ở đây chỉ có những đồ từ cỏ cây, hoa lá.

Phòng học

Trí tuệ là điều phải nâng cao hàng ngày.

" Thật và Tốt "

Cửa hàng

Nơi kiếm sống của cả nhà

Phòng riêng

Không gian riêng của cả Nhà Vừng.

Phòng sẻ chia

Vô tư cho đi và điều kỳ diệu sẽ tới.

Phòng khách

Nếu đã gặp, chắc chắn giúp.

Gian bếp

Ở đây chỉ có những đồ từ cỏ cây, hoa lá.

Phòng học

Trí tuệ là điều phải nâng cao hàng ngày.

Cửa hàng

Nơi làm việc để đủ sống của cả nhà

Phòng riêng

Không gian riêng của cả nhà Vừng.

Phòng sẻ chia

Vô tư cho đi và điều kỳ diệu sẽ tới.

" Thật và Tốt "

Thành viên trong nhà Vừng

Mỗi người mỗi màu sắc khác nhau, có sự đối lập nhưng lại bổ trợ cho nhau hoàn thiện hơn.

( Anh cả )
Lưu Đức Phúc
( Chị Hai )
Nguyễn Thị Huyền
( Em ba )
Lưu Tuệ Dương
Scroll to Top