Môi trường

Nếu bạn quan tâm đến "Một cuộc sống XANH - SẠCH"

Về cách xử lý rác sinh hoạt tại nhà, cách xử lý nguồn nước, tạo ra phân bón hữu cơ, cách làm đất để trồng cây, chăm sóc gia đình không hoá chất... Nên tìm hiểu về công nghệ EM.

Chào mừng mọi người ghé thăm Nhà Vừng  

Hãy xem đoạn video ngắn này để hiểu thêm về Nhà Vừng nhé !

CHÂN  THẬT

Quan điểm sống của nhà vừng

Phòng khách

Nếu đã gặp, chắc chắn giúp. 
(Đang xây)

Phòng học

Trí tuệ là điều phải nâng cao hàng ngày.
(Đang xây)

Cửa hàng

Nơi kiếm sống của cả nhà
(Đang xây)

Phòng riêng

Không gian riêng của cả Nhà Vừng.
(Đang xây)

Thành viên nhà vừng

"Mỗi người mỗi màu sắc riêng, có sự đối lập nhưng lại bổ trợ cho nhau hoàn thiện hơn."

"


Anh cả

/ Lưu Đức Phúc

"


Chị hai

/ Nguyễn Thị Huyền

"


Em ba

/ Lưu Tuệ Dương